Therapie


Vaktherapie Drama, voor wie?

Heb je moeite met het beheersen of uiten van je emoties?
Ben je onzeker en zijn sociale situaties moeilijk voor je?
Heb je een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen?
Heb je (studie)stress gerelateerde klachten?
Ervaar je moeilijkheden i.v.m. hoogsensitiviteit?
 
Wil jij meer zelfvertrouwen, beter omgaan met stress, meer gemak ervaren in de omgang met anderen en leren omgaan met mentale of emotionele moeilijkheden?

 

Dan is dramatherapie iets voor jou.Wat vaktherapie voor jou kan betekenen?

  •  Zelfreflectie
  • Beter omgaan met emoties en stress
  • Meer zelfvertrouwen
  • Uitbreiden van rol-repertoire en expressie versterken.
  • Accepteren en verbeteren zelfbeeld
  • Leren omgaan met moeilijkheden i.v.m. spiritualiteit en/of hoogsensitiviteit.
  • Nieuw gedrag en sociale vaardigheden leren en uitproberen.
  • Eigen gedrag en sociale vaardigheden onderzoeken.
  • Zelfontplooiing

Maak een afspraak of neem contact op voor meer informatie.Dramatherapie

 Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie gericht op handelen in het hier en nu. Van daaruit wordt de vertaling gemaakt naar het leven van alledag. Dramatherapie is een laagdrempelige therapievorm die vertrekt vanuit spel en waarbij drama en theater processen worden gebruikt om persoonlijke groei en verandering teweeg te brengen. Ervaringsgerichte vaktherapie in Maastricht. Bekijk voor uitgebreide informatie over Dramatherapie hier de website van de NVDT.
Je kunt hier terecht voor individuele therapie of begeleiding, afgestemd op jouw hulpvraag en situatie. De behandeling richt zich op het teweeg brengen van veranderingen in je denken, voelen en handelen waardoor je om leert gaan met klachten en deze kunt verminderen. Vanuit handelen, ervaren en voelen werken we samen beeldend en inzicht gevend aan een oplossing en acceptatie met betrekking tot jouw specifieke hulpvraag. Je hebt geen drama ervaring nodig voor dramatherapie, het gaat er zeker niet om dat je de sterren van de hemel speelt. Je gaat in beweging komen met jouw hulpvraag in een veilige omgeving en op een speelse manier. Als dramatherapeut ondersteun, begeleid en daag ik je uit om je binnenwereld te verbeelden in creatieve oefeningen. Binnen de therapie werken we met verschillende werkvormen, beginnend vanuit een laagdrempelige dramaspellen om spelplezier, verbinding en luchtigheid op te roepen. Zo maken we ruimte om in de veilige dramaruimte de diepte in te gaan. Werkvormen die aan bod kunnen komen zijn o.a. improvisatie, rollenspel, opstellingen, voice-dialogue, schrijven, beeldende en verhalende werkvormen. 
Zie tarieven voor meer informatie.

coaching

Voice Dialogue Coaching is een methode die werkt vanuit de rollen waarmee we ons vereenzelvigen zoals bijvoorbeeld de verzorger, de (innerlijke) criticus en de perfectionist. In een sessie kijk je zonder oordeel naar deze verschillende rollen. Elke rol krijgt een fysieke plaats in de ruimte en je ontdekt de kwaliteiten, het ontstaan en de beschermingsmechanismen van deze kant van je persoonlijkheid.

 

Door ontmoeting en inzicht met deze rollen of "ikken" krijgen we inzicht op ons eigen functioneren. Door het vergroten van zelfkennis ontstaat de mogelijkheid om anders om te leren gaan met situaties. Deze coaching leert u vanuit helikopterview te kijken naar de rollen die u leeft en zo een diepgaand beeld krijgen van de oorsprong, beweegredenen en invloed van deze innerlijke rollen.


Kijk voor meer informatie op de website van Hal en Sidra Stone, de grondleggers van deze methode.
Zie tarieven voor meer informatie.